Lexflash 2013 - Juli

Lexflash juni 2013

INHOUDSOPGAVE:

Van kantoor
Vastgoedrecht - actueel
Ondernemingsrecht - actueel
Recente zaken - een selectie
Publicaties, presentaties en cursussen
VAN KANTOOR

Oprichter Lexence opnieuw aan het roer
Arthur Kaspers, één van de oprichters van Lexence, treedt per 1 juli 2013 toe tot het dagelijks bestuur van Lexence. Hij vervangt daarmee Mark Keuss, die na de reguliere bestuursperiode van drie jaar plaats maakt. Arthur maakte al eerder deel uit van het dagelijks bestuur. Waarom de keuze opnieuw in het bestuur zitting te nemen en welke ambities wil hij de komende periode waarmaken?
Lees meer

VASTGOEDRECHT ACTUEEL

Verruiming Leegstandwet per 1 juli 2013
De Eerste Kamer heeft op 18 juni 2013 ingestemd met de verruiming van de Leegstandwet per 1 juli 2013. Tijdelijke verhuur van woonruimten in leegstaande kantoren is hierdoor langer mogelijk.
Lees meer

Overheidsaanpak winkels en kantoren
De besluitvorming over het aanpakken van winkel- en kantorenleegstand vindt veelal plaats op gemeentelijk niveau. De invloed van de regio en de provincie hierop is daarentegen groot.
Lees meer

Huur en faillissement - opleveringsverplichting niet langer boedelschuld bij opzegging van de huurovereenkomst door de curator
Bij faillissement van een huurder is de opleveringsverplichting niet langer een boedelschuld bij opzegging van de huurovereenkomst door de curator.
Lees meer

Over de (on)mogelijkheden van de rechtzoekende vastgoedeigenaar
Eigenaren/verhuurders van bestaand vastgoed kunnen met succes een bestuursrechtelijke procedure tegen plannen voor de bouw van nieuwe kantoor- of winkelruimte volgen. Hieraan zijn wel een tweetal voorwaarden verbonden: de bezwaarmaker moet belanghebbende zijn en er moet worden voldaan aan het relativiteitsbeginsel.
Lees meer

ONDERNEMINGSRECHT ACTUEEL

Uitleg van contracten - stand van zaken
Een verschil van inzicht over de uitleg van contractuele bepalingen leidt niet zelden tot conflicten. Voor zover het de uitleg van een commercieel contract betreft, besliste de Hoge Raad in eerdere arresten dat onder omstandigheden de rechter grote betekenis toe mag kennen aan de ‘meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de gebruikte bewoordingen’. Echter, niet alle commerciële contracten moeten worden uitgelegd op basis van de taalkundige uitleg. In bepaalde gevallen wordt een andere betekenis aan de bepalingen van het contract gehecht. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van 5 april 2013.
Lees meer

Persoonlijke aansprakelijkheid van maten in een maatschap
Maten in een maatschap kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, aangezien een maatschap geen rechtsperoonlijkheid heeft. Wordt een maatschap gevormd door rechtspersonen, dan kan het onder omstandigheden ook nog zo zijn, dat de achterliggende natuurlijke personen aansprakelijk zijn. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.
Lees meer

SELECTIE VAN RECENTE ZAKEN

Lexence heeft de verkopende aandeelhouders bijgestaan bij de verkoop van 100% van de aandelen in Social Embassy aan Aegis Media Nederland.
Lees meer

Lexence heeft RTL Nederland bijgestaan bij het nemen van een aandelenbelang in FutureWhiz Media (Squla).
Lees meer

Lexence heeft de grootaandeelhouder van Cabin Air Group (CAG) bijgestaan bij de verwezenlijking van de participatie van NPM Capital in het kapitaal van CAG.
Lees meer

Lexence heeft Prologis geadviseerd bij de aankoop van een nieuw distributiecentrum in Waalwijk.
Lees meer

Lexence heeft Borchveste Almere begeleid bij de verkoop en levering van een data centre met een omvang van circa 22.000m² b.v.o. aan een Nederlandse dochter van Securus.
Lees meer

PUBLICATIES, PRESENTATIES EN CURSUSSEN

Lexence A1 Arbeidsrecht Seminars
De sectie arbeidsrecht organiseert in 2013 nog twee seminars uit de reeks 'Lexence Arbeidsrecht Seminars'. Op donderdag 5 september 2013 gaat het seminar over herstructurering en op donderdag 21 november over fraude.
Voor meer informatie

Seminar commerciële, huurrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten van horeca op landgoederen en musea
Op donderdag 19 september a.s. organiseert Lexence in samenwerking met Stichting Kasteel de Haar een seminar over commerciële, huurrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten van het exploiteren van horeca op landgoederen en musea.
Voor meer informatie

Lexence komt naar u toe!
Niet alleen organiseren de diverse teams van Lexence geregeld seminars 'op locatie' of in ons pand aan de Peter van Anrooystraat in Amsterdam, maar de experts van Lexence kunnen ook bij u op kantoor presentaties verzorgen over een breed scala aan onderwerpen.
Lees meer


Disclaimer:

De inhoud van deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Ondanks het feit dat Lexence alles doet om u zo compleet en correct mogelijke informatie te geven, kan deze onjuistheden bevatten. Lexence is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Contact:

Peter van Anrooystraat 7
1076 DA Amsterdam
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam


T : +31 (0)20 5736736
F : +31 (0)20 5736737
E : info@lexence.com
K.v.K.: 34191068