LexFlash 2012 - Juli

 LEXFLASH juli 2012

Inhoudsopgave:

Van het kantoor
Actualiteiten vastgoedrecht
Actualiteiten ondernemingsrecht
Selectie van recente deals
Van het kantoor
 • Nieuwe huisstijl meer dan een nieuw logo
  In 1992 starten vijf juristen een kantoor aan de Apollolaan. Twintig jaar, een verhuizing en een naamswijziging later is Lexence uitgegroeid tot een organisatie met ruim 125 professionals, waaronder 80 advocaten & notarissen. Onveranderd kunt u rekenen op betrokken partners, resultaatgerichtheid en kwaliteit zonder franje. Dit komt sterk tot uiting in de aangescherpte Lexence huisstijl. En dat gaat verder dan alleen een nieuw logo. De nieuwsbrief en de website zijn vernieuwd en de website biedt nu ook meer informatie op het gebied van onze specialisaties vastgoed- en ondernemingsrecht en recente projecten. Wij danken u voor het vertrouwen en de samenwerking en zien uit naar de volgende 20 jaar!
 • Bestuurswisseling Lexence versterkt strategie
  Michiel van Schooten volgt Luc Habets op in het Dagelijks Bestuur van Lexence. Tot grote strategische veranderingen zal dat volgens beide ondernemingsrechtadvocaten niet leiden. “Maar,” benadrukt Van Schooten, “als bestuurder moet je wel ambitieus zijn.” Lees meer
Actualiteiten vastgoedrecht
 • Geslaagd seminar omgevingsrecht tijdens de Provada
  Op 5 juni jl. was het weer zover: de Provada, dé Nederlandse vastgoedbeurs ging van start in de Rai. Ondanks de crisis bleek de beurs goed bezocht. Team Omgevingsrecht heeft de gelegenheid aangegrepen om in samenwerking met NRP een seminar over nieuwe regelgeving te houden in het nabijgelegen Rosarium. Dit heeft geresulteerd in een buitengewoon leerzame ochtend, met aansluitend een lunch en wandeling naar de Provada. Lees meer
 • Extra inkomensafhankelijke huurverhoging: update
  In de nieuwsbrief van april 2012 informeerden wij u over de extra huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen. Deze huurverhoging zou aanvankelijk per 1 juli 2012 ingaan, maar is inmiddels uitgesteld. Verder komt er voor de lagere middeninkomens een extra huurverhoging. Lees meer
 • Verkoop kantoorpand in gevaar door toedoen van krakers
  In het huidige economische klimaat waarin de leegstand toeneemt, kan zich bij de spaarzame transacties die er wel zijn, eenvoudig een vervelende complicatie voordoen. Namelijk: krakers die een leeg (kantoor)pand betrekken en met een beroep op hun huisrecht (artikel 8 EVRM) de beoogde transactie frustreren of in ieder geval stevig vertragen. Lees meer
Actualiteiten ondernemingsrecht
 • De Flex B.V. Wet treedt per 1 oktober in werking
  Op 12 juni 2012, is het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (hierna: de Flex-BV Wet), door de Eerste Kamer aangenomen. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld op 1 oktober 2012. Het BV-recht zal ingrijpend worden gewijzigd. De wijzigingen lossen veel knelpunten op die in de praktijk worden gevoeld. De regels voor de BV worden vereenvoudigd en er komt een grote vrijheid van inrichting van de statuten van de BV. Hierna volgt een globaal overzicht van de belangrijkste wijzigingen die in de Flex-BV Wet zijn opgenomen. Lees meer
 • Wetsvoorstel herziening enquêterecht
  Het wetsvoorstel tot herziening van het enquêterecht is op 12 juni 2012 aangenomen en treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking. Dit wetsvoorstel brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Deze wijzigingen hebben betrekking op zaken als het verzwaren van de voorwaarden voor het indienen van een verzoek bij grotere (beurs)vennootschappen, het toepassen van hoor en wederhoor in het onderzoeksverslag en het creëren van de mogelijkheid om een verzoek in te dienen namens de rechtspersoon zelf. Een aantal beoogde aanpassingen wordt in het hier bijgevoegde artikel besproken. Lees meer
 • Update Wet bestuur & toezicht
  De wet bestuur en toezicht treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking. Deze wet introduceert onder meer de one-tier board in het Nederlandse vennootschapsrecht.
  Lees meer
Selectie van recente deals
 • Lexence heeft Comecer S.p.A. geadviseerd bij de acquisitie van Veenstra Instruments B.V.
  Lees meer
 • Waterland Private Equity heeft Optisport B.V. verkocht aan management en RaPar (Rabo Participaties). Lexence trad op voor Waterland. Lees meer
 • Db Real Estate Investment heeft in de Kalvertoren in Amsterdam winkelruimte gelegen aan de Heiligeweg 21-25 verhuurd aan Expresso. Db Real Estate Investment is juridisch bijgestaan door Lexence. Lees meer
 • Lexence heeft Tele'Train Holding B.V. bijgestaan bij de koop van 62,22% van de aandelen in The Knowledgebase Company B.V. Lees meer