LexFlash 2012 - Oktober

Lexflash oktober 2012

Inhoudsopgave:

Van het kantoor
Actualiteiten vastgoedrecht
Actualiteiten ondernemingsrecht
Selectie van recente zaken
Publicaties, presentaties en cursussen
Van het kantoor
 • Lexence betrokken bij Olympische Ambitie 2028
  Toen Amsterdam in 1928 de Olympische Spelen organiseerde werd dat na afloop door Douglas MacArthur (voorzitter van het Amerikaans Olympisch Comité) ervaren als een model voor de toekomst. Wat Amsterdam 100 jaar later wil gaan doen is precies hetzelfde: een model voor de toekomst, niet alleen voor de Sport, niet alleen voor Amsterdam maar vooral voor heel Nederland. Dit is een fantastische ambitie, aldus Ferry van Schoonhoven. Het is een eer om gevraagd te worden onderdeel uit te maken van deze ambitie. Lees meer
 • Koppositie voor Lexence in Top Vastgoedjuristen
  Lexence is geëindigd in de Top-5 van de PropertyNL Top Vastgoedjuristen 2012. Elk jaar publiceert PropertyNL, het grootste onafhankelijke researchcentrum voor vastgoed in Nederland, een ranglijst van de Nederlandse advocatenkantoren met een vastgoedsectie. De lijst is gebaseerd op drie afzonderlijke Top-10's: op basis van volume transacties, volume financieringen en volume ontwikkelingen. Lees meer
 • Loey Awards 2012 uitgereikt
  Op 5 september 2012 werden voor de derde keer de LOEY (Leading Online Entrepreneur of the Year) Awards uitgereikt. Deze keer vond het evenement plaats in het (toen nog niet geopende) Stedelijk Museum in Amsterdam. Lees meer
Actualiteiten vastgoedrecht
 • Nieuw ROZ-model voor verhuur van winkelruimte
  De Raad voor Onroerende Zaken zal begin oktober 2012 een nieuw model voor de verhuur van winkelruimte lanceren. Net als bij de introductie van eerdere modellen licht het team huurrecht de veranderingen graag toe, al dan niet bij u op kantoor. U kunt hiervoor contact opnemen met Tomas Steenmetser of Marieke van Schie via telefoonnummer 020 -5736 745.
 • Nieuwe maatregelen om de vastgoedmarkt uit het slop te helpen sigaar uit eigen doos?
  Op 3 september jl. is het besluit van de staatssecretaris van Financiën (portefeuille belastingen) over de verruiming van de termijn voor onbelaste doorverkoop van onroerende zaken bekend gemaakt in de Staatscourant. De vraag dringt zich echter op welke wijziging deze verruiming daadwerkelijk bewerkstelligt. Lees meer
Actualiteiten ondernemingsrecht
 • Directeur-enig aandeelhouder aansprakelijk bij verkoop aandelen aan B.V. opkoper
  Bestuurders van een B.V. zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Alleen als zij hun bestuurstaak onbehoorlijk vervullen, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld, indien hen persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit kan het geval zijn als zij namens de B.V. verplichtingen aangaan, waarvan zij weten of hadden moeten weten dat de B.V. deze niet kan nakomen. Lees meer
 • Wijziging Wet melding collectief ontslag
  De Eerste Kamer is op 15 november 2011 akkoord gegaan met de voorgestelde wetswijziging van de Wet melding collectief ontslag (‘WMCO’). De WMCO bepaalt dat de werkgever aan de vakbonden en aan het UWV WERKbedrijf moet melden, als hij het voornemen heeft om binnen 3 maanden meer dan negentien werknemers te ontslaan via het UWV WERKbedrijf (‘opzegging’) of via de kantonrechter (‘ontbinding’). Door de wetswijziging zal ook de beëindiging met wederzijds goedvinden (de ‘beëindigingsregeling’) onder de WMCO gaan vallen. Lees meer
 • The Good, the Bad and the Early en de Flex BV
  Een aandeelhoudersovereenkomst tussen (bij voorbeeld) een participatiemaatschappij en andere aandeelhouders bevat doorgaans een ‘good/bad/early leaver’- regeling. Dit houdt in dat de andere aandeelhouder zijn aandelen moet aanbieden als hij niet meer (economisch) bij de vennootschap is betrokken. Hierbij valt met name te denken aan ontslag van de betreffende aandeelhouder als werknemer/directeur, maar bijvoorbeeld ook aan faillissement. Onder de Flex B.V.- wetgeving wordt het mogelijk om een verplichting tot aanbieding en overdracht van aandelen ook in de statuten op te nemen. Lees meer
Selectie van recente zaken
 • Lexence heeft private equity investeerders Dutch Greentech Fund en Mainport Innovation Fund bijgestaan bij de investering in Ampyx Power, een innovatief technologiebedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van airborne windenergie. Lees meer
 • Prologis heeft een distributiecentrum van 38.600 m2 aangekocht aan de Orionweg in Moerdijk. Het distributiecentrum is voor lange termijn verhuurd aan een logistieke dienstverlener. Jones Lang LaSalle en Lexence adviseerden Prologis bij deze aankoop. Lees meer
 • Lexence heeft Skan Holding bijgestaan bij de verkoop van Skan Benelux aan N.V. Deli Maatschappij, handelaar in hout en bouwmaterialen, constructiematerialen en producten voor de agrarische sector. Lees meer
 • Antea participeert in Finalist IT Group. Lexence adviseerde Antea bij deze transactie.
  Lees meer
 • Lexence heeft de enig aandeelhouder van Beheermaatschappij Diffutherm bijgestaan bij de verkoop van alle aandelen in het bedrijf aan Würth International. Lees meer
 • Lexence heeft de grootaandeelhouders, waaronder Holland Venture, private equity partijen en private personen, bijgestaan bij de verkoop van 100% van de aandelen in Bluecielo ECM Solutions Holding aan Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners. Lees meer
 • Antea participeert in Arbo Support, een dienstverlenende organisatie op het gebied van arbeidsveiligheid. Lexence adviseerde Antea bij deze transactie. Lees meer
 • De Goodman Group heeft een warehouse van 10.000 m2 voor UPS in Venlo gerealiseerd. Lexence trad op als adviseur van Goodman. Lees meer
 • Rabo Ventures en Value8 hebben geinvesteerd in Ceradis, ontwikkelaar van innovatieve milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Lexence adviseerde Ceradis bij deze transactie. Ceradis is een spin-off van de Wageningen Universiteit. Lees meer

 

Publicaties, presentaties en cursussen
 • Bij SDU is de nieuwe editie Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen 2012-2013 verschenen. Tomas Steenmetser stelde deze uitgave samen. Voor meer informatie
 • Het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM organiseert in oktober een viertal regionale bijeenkomsten met bijzondere aandacht voor de gewijzigde Wet Melding Collectief Ontslag per 1 maart 2012. Judith Schulp is een van de docenten. Voor meer informatie
 • Lexence komt naar u toe!
  Niet alleen organiseren de diverse teams van Lexence geregeld seminars 'op locatie' of in het pand aan de Peter van Anrooystraat te Amsterdam, maar de experts van Lexence kunnen ook bij u op kantoor presentaties verzorgen over een breed scala van onderwerpen. Lees meer