Arbeidsrecht Nieuwsflash Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

 
Lexence

ARBEIDSRECHT NIEUWSFLASH
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
 
 
 
Eind november 2013 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel met de memorie van toelichting treft u hier aan.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in april sloten. Na advies van de Raad van State is het wetsontwerp aangepast, waarna het Begrotingsakkoord 2014 heeft gezorgd voor een versnelde invoering van diverse maatregelen. Indien de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, worden de eerste wijzigingen per 1 juli 2014 ingevoerd.

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid omvat in feite drie onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden: het ontslagrecht, de positie van de flexwerker en de Werkloosheidswet. Blijkens de memorie van toelichting is het kabinet van mening dat de wijzigingen feitelijk een vorm van achterstallig onderhoud zijn. Over de belangrijkste wijzigingen informeerden wij u al in onze nieuwsbrieven van september en november en in onze speciale nieuwsbrief over de Miljoenennota.

Het Centraal Planbureau heeft de gevolgen van de wijzigingen onderzocht en stelt dat de arbeidsmobiliteit van ouderen als gevolg van het wetsvoorstel zal toenemen en de gemiddelde ontslagbescherming voor vaste contracten gelijk blijft. Daarnaast zal de bescherming voor flexibele contracten iets toenemen en ongeveer 20.000 nieuwe voltijdbanen ontstaan. Of dit in de praktijk ook zo uitwerkt, staat nog te bezien.

Tijdens het Lexence Arbeidsrecht Seminar op dinsdagmiddag 28 januari 2014 gaan wij nader in op het wetsvoorstel Werk en Zekerheid en de gevolgen voor uw organisatie. Indien u zich alvast wilt aanmelden voor dit seminar, klik hier.
 
 
Linkedin   Twitter   Facebook