Arbeidsrecht 2013 - November

 
Lexence
Nieuwsbrief arbeidsrecht - november 2013
 
ACTUEEL OVERZICHT WETGEVING EN RECHTSPRAAK
Nederlandse Staat aansprakelijk voor vakantiedagen van zieke werknemers
Op 15 oktober 2013 heeft Gerechtshof Den Haag een werknemer in het gelijk gesteld die de Nederlandse Staat aansprakelijk had gesteld, omdat hij door zijn arbeidsongeschiktheid schade heeft geleden op het punt van de opbouw van vakantiedagen.
 
Lees meer
 
 
Belemmering re-integratie kan een reden zijn voor ontslag op staande voet
Volgens vaste jurisprudentie levert de enkele weigering van een werknemer om de controlevoorschriften bij re-integratie na te leven, geen dringende reden op voor ontslag op staande voet. Dit sluit echter niet de mogelijkheid uit dat de niet-naleving van de bedoelde voorschriften gepaard gaat met andere feiten en omstandigheden die, in onderlinge samenhang, wel het oordeel wettigen dat een dringende reden aanwezig is.
 
Lees meer
 
 
Functiewijziging pas na doorlopen van verbetertraject
Onlangs heeft het Gerechtshof Den Bosch de vordering van een werknemer toegewezen om te worden tewerkgesteld in zijn oude functie, nadat hij was teruggeplaatst naar een lagere functiegroep.
 
Lees meer
 
 
Werkgever dient werknemer te informeren over de gevolgen van het sluiten van een beëindigingovereenkomst
In deze zaak had de kantonrechter in Hoorn een door beide partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst vernietigd, omdat de werkgever de werknemer er niet uitdrukkelijk op had gewezen wat de gevolgen waren van de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. De werkgever heeft beroep ingesteld.
 
Lees meer
 
 
NaDER BESCHOUWD
Het begrotingsakkoord 2014; denk na over verlenging van tijdelijke contracten
Op 11 oktober 2013 hebben de regeringspartijen een akkoord bereikt met D66, SGP en de ChristenUnie over de Rijksbegroting voor 2014. In dit akkoord is afgesproken om een aantal afspraken uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 versneld in te voeren.
 
Lees meer
 
 
Modernisering ontslagrecht
Inmiddels is duidelijk geworden dat de modernisering van het ontslagrecht niet per 1 januari 2016, maar al per 1 juli 2015 zijn beslag gaat krijgen. Wat houdt dit in?
 
Lees meer
 
 
agenda
Lexence Arbeidsrecht Seminar 10 december 2013: "Alles over fraude en liegen"
Na twee succesvolle 'Lexence Arbeidsrecht Seminars' in juni en oktober, organiseert de sectie arbeidsrecht in 2013 nog één seminar uit de reeks 'Lexence Arbeidsrecht Seminars'. Tijdens dit seminar op dinsdag 10 december zal Frank ter Huurne ingaan op de actualiteiten van ontslag wegens fraude. Frank is arbeidsrechtadvocaat bij Lexence en gespecialiseerd in (forensisch) onderzoek naar en de arbeidsrechtelijke gevolgen van fraude. Vervolgens zal gastspreker Job Boersma een presentatie geven over micro-expressie en leugendetectie en illustreren hoe deze vaardigheden kunnen worden toegepast in de praktijk. 
 
Lees meer
 
Lexence Arbeidsrecht Seminars 2014

Ook in 2014 organiseert de sectie arbeidsrecht de reeks 'Lexence Arbeidsrecht Seminars'. Wilt u geen sessie missen? Noteer dan alvast onderstaande data in uw agenda. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  • Dinsdag 28 januari - Actualiteiten arbeidsrecht
  • Dinsdag 20 mei - Overgang van onderneming
  • Dinsdag 16 september - Ontslagvergoedingen
  • Dinsdag 9 december - Fraude
 
Lees meer
 
Linkedin   Twitter   Facebook