V&D gered van faillissement; een reconstructie van hoe de winkelketen op de valreep werd gered
12 februari 2015

 

Eigenaar, banken en vastgoedeigenaren hebben overeenstemming bereikt over de redding van V&D. De eigenaren van winkelpanden dragen met een huurkorting van € 24 miljoen bij aan de redding. Deze huurkorting is voorwaardelijk. Tot en met juli 2015 maakt V&D 57 procent van de huursom over op een speciale escrowrekening. Als V&D al haar verplichtingen nakomt, zal het opgebouwde bedrag als huurkorting aan V&D worden uitgekeerd.

 

De overeenstemming tussen de vastgoedeigenaren en V&D vormde mede de basis waaronder de banken weer krediet hebben verleend aan V&D en aandeelhouder Sun Capital € 30 miljoen in V&D investeert en € 30 miljoen als lening aan V&D verstrekt. Tomas Steenmetser vertegenwoordigde een zeer grote groep verhuurders van V&D. Hij heeft samen met Jesse Zijlma van BarentsKrans (advocaat van IEF Capital; de grootste verhuurder van V&D) de vaststellingsovereenkomst tussen V&D en bijna alle verhuurders van de V&D-panden in Nederland opgesteld. Ook hebben zij de totstandkoming van alle afspraken gecoördineerd. In de afronding speelt Tomas met zijn team een centrale rol. Door de doortastende aanpak van de betrokken beleggers is een icoon voor de Nederlandse retailmarkt met 11.000 werknemers behouden.

 

Een reconstructie
Het Financieele Dagblad plaatste zaterdag 14 februari 2015 een reconstructie van hoe de winkelketen op de valreep werd gered: FD_Een warenhuis te groot om om te vallen 

Vrijdag 20 februari 2015 volgde een artikel van PropertyNL: V&D van ondergang gered.


Betrokken jurist(en):