Waterland Private Equity verkoopt Optisport
7 mei 2012

 
Lexence heeft Waterland Private Equity bijgestaan bij de verkoop van Optisport B.V. aan management en RaPar (Rabo Participaties).
 
Optisport is Nederlands grootste risicodragende exploitant in sport en leisure met ruim 150 sportaccommodaties in circa 60 gemeenten in Nederland. Met de toenemende behoefte binnen gemeenten om hun sportinfrastructuur maatschappelijk geborgd maar bedrijfseconomisch krachtiger aan te sturen verwacht Optisport de komende jaren een verdere groei van het aantal exploitaties. RaPar is één van de gespecialiseerde onderdelen van Rabo Private Equity en participeert in gezonde Nederlandse bedrijven om verdere groei te faciliteren en verwerft daarbij altijd een minderheidsbelang.
 

Betrokken jurist(en):