ING besluit tot bouw nieuw hoofdkantoor
2 juli 2015

 
​ING verplaatst haar hoofdkantoor in 2019 naar de locatie waar nu het complex Frankemaheerd staat in Amsterdam-Zuidoost. Het bankbedrijf heeft bekend gemaakt dat zij gisteren het contract heeft getekend voor de aankoop van het pand dat in handen was van woningcorporatie Rochdale. Daarmee komt de grootste gebruikerstransactie tot nu toe dit jaar tot stand. Rochdale werd bij deze verkoop door Lexence begeleid.
 
Zoals PropertyNL op 18 juni meldde is ING in gesprek met ontwikkelaars voor sloop en nieuwbouw op deze plek. Het complex Frankemaheerd staat al jaren leeg en omvat 40.000 m². Deze kantoren zullen worden vervangen door een nieuw hoofdkantoor voor ING International met een totale vloeroppervlakte van ongeveer 24.000 m². Dat is veel kleiner dan het 52.000 m² grote kantoor Amsterdamse Poort (in de volksmond het Zandkasteel) dat de bank.
'ING kan nu met minder kantoorruimte toe aangezien er na de desinvesteringsprogramma's en andere organisatorische veranderingen minder medewerkers op het hoofdkantoor zijn. Daarnaast stappen we over op een nieuwe, flexibeler manier van werken, waarbij er vaker vanaf verschillende locaties gewerkt kan worden of vanuit huis', aldus Ralph Hamers, bestuursvoorzitter van ING.
'Bij het zoeken naar een nieuwe plek hebben we nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam. Frankemaheerd is een uitstekende locatie, gelegen in de buurt van het woon- en winkelgebied in Amsterdam-Zuidoost, waar al veel van onze andere kantoren zijn gevestigd. Zo vormen we onderdeel van de gemeenschap waar ook onze klanten en vele andere belanghebbenden onderdeel van zijn.'
 
Het nieuwe hoofdkantoor zal een campusachtige uitstraling krijgen. Naar verluidt zijn OVG en G&S in de race voor de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor.
ING zal Amsterdamse Poort niet de rug toekeren. ING meent dat transformatie van het Zandkasteel en het geschikt maken voor alternatieve bestemmingsmogelijkheden een verdere impuls kan geven aan de ontwikkeling van het gebied. De bank is al enige tijd in gesprek met de eigenaar van Amsterdamse Poort MPC en met projectontwikkelaars. Er is een projectgroep opgestart, waarin ook de lokale overheid zitting heeft, die verschillende scenario's voor de toekomst van het gebouw onderzoekt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de interne structuur van het gebouw verandert, waardoor het gebouw geschikt wordt voor meerdere huurders en woningen.
'ING zal met de lokale autoriteiten blijven samenwerken aan verschillende scenario's voor de toekomst van het gebouw', aldus Hamers. 'We willen heel graag een rol blijven spelen in de ontwikkeling van Amsterdam-Zuidoost en de nieuwe perspectieven die dat met zich meebrengt.'

Betrokken jurist(en):