Newsroom webinar: Bijzondere bedingen & actualiteiten arbeidsrecht

Laat u in een uur achter uw computer bijpraten over actualiteiten in het arbeidsrecht! Op maandagmiddag 24 maart verzorgt Annejet Balm het newsroom webinar 'Bijzondere bedingen & actualiteiten arbeidsrecht'.  De starttijd van het webinar is 13:00 uur.
 
 
BIJZONDERE BEDINGEN & ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT
De proeftijd, het concurrentiebeding en de Wet werk en zekerheid
 
Het proeftijdbeding en het concurrentiebeding zijn bijzondere bedingen: afspraken tussen werkgever en werknemer die door de wetgever van een speciale regeling zijn voorzien. In de newsroom van 24 maart 2014 worden deze bedingen en hun geldigheid weer even kort met u doorgenomen, wordt u op de hoogte gesteld van recente jurisprudentie
en zullen de wijzigingen op grond van de Wet Werk en Zekerheid - die op 18 februari jl. door de Tweede Kamer is aangenomen – met u worden besproken.

Newsroom webinar 'Bijzondere bedingen & actualiteiten arbeidsrecht'
Maandag 24 maart 2014
13.00 – 14.00 uur
Schrijf u hier gratis in

De newsroom webinars worden georganiseerd door Magna Charta van de Academie voor de Rechtspraktijk met in deze editie Annejet Balm, advocaat Lexence N.V. advocaten & notarissen.