Vastgoedseminar | Huur en faillissement

Op dinsdag 31 oktober 2017 nodigen wij u uit voor het seminar ‘Huur en faillissement’ bij ons op kantoor. Tijdens dit seminar wordt ingegaan op de positie van de verhuurder in geval van faillissement van de huurder.
 
Ferry van Schoonhoven, vastgoedpartner Lexence, besteedt aandacht aan onder meer de rol van de curator, indeplaatsstellingsrechten versus art. 39 Faillissementswet, recente jurisprudentie van de Hoge Raad na Aukema/Uni Invest, de WCO-wetsvoorstellen et cetera.
 
Pieter Polman is managing director van Wereldhave Nederland. Hij gaat dieper in op de ervaringen van Wereldhave met faillissementen gedurende de afgelopen jaren.
 
Datum: dinsdag 31 oktober 2017
Locatie: Lexence, Amsterdam
Aanvang: 14:30 uur
   
Aanmelden
Indien u interesse heeft om deel te nemen aan het seminar, neem dan contact op met onze marketingafdeling via +31 (0) 20 5736 736 of marketing@lexence.com
 
Over de vastgoedseminars 
De vastgoedsectie van Lexence organiseert een aantal keer per jaar een seminar voor vastgoedprofessionals. De opzet is steeds hetzelfde. Lexence gaat in op ontwikkelingen op het gebied van het bouw- en aanbestedingsrecht, vastgoedtransacties en projectontwikkeling. Om de horizon te verruimen belicht een gastspreker het onderwerp vanuit een heel ander perspectief. Aansluitend vindt een borrel plaats. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.