Vastgoedseminar | Veiligheid zorggebouwen

Veiligheid zorggebouwen onvoldoende
Brandveiligheid van gebouwen is van levensbelang. Vooral in gebouwen waar men minder zelfredzaam is, is gebouwveiligheid meer nog dan anders belangrijk. In de praktijk blijkt echter dat bij zorggebouwen veel schort aan veiligheid. De brandveiligheid is vaak onvoldoende geborgd en gebouwen vertonen soms onbekende, maar verstrekkende gebreken. Zodra deze problemen aan het licht komen, is de impact immens, ook financieel.
 
Aansprakelijkheid en gevolgen gebouwveiligheid
Dergelijke problemen hebben niet alleen consequenties voor personeel en bewoners, maar ook voor de aansprakelijkheid van bestuurders van de betreffende instelling en het bestuur van het facilitair bedrijf. Wie is er verantwoordelijk als er echt doden of gewonden vallen? Dient een zorginstelling in het meest verstrekkende geval de deuren – tijdelijk - te sluiten?
 
Bezoek ons vastgoedseminar
Tijdens het vastgoedseminar op donderdag 29 juni a.s. worden soortgelijke problemen besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden en wordt stilgestaan bij de juridische gevolgen en mogelijkheden om deze gevolgen te beperken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de positie van de eigenaar van het zorggebouw en de positie van de huurder. Bas Martens (Lexence) neemt het juridische gedeelte op zich en Gabrielle Stienstra en Maurice Smith (beiden BOUWSTAD Projectmanagement B.V.) zullen u meer vertellen over brandveiligheid en gebouwveiligheid.
 
Ove vastgoedseminars
De vastgoedsectie van Lexence organiseert een aantal keer per jaar een seminar voor vastgoedprofessionals. De opzet is steeds hetzelfde. Lexence gaat in op ontwikkelingen op het gebied van het bouw- en aanbestedingsrecht, vastgoedtransacties en projectontwikkeling. Om de horizon te verruimen belicht een gastspreker het onderwerp vanuit een heel ander perspectief. Aansluitend vindt een borrel plaats. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
   
Aanmelden
Schrijf u vandaag nog kosteloos in via het aanmeldformulier aan de rechterkant of neem contact op met Monique Bergers via +31 (0) 20 5736 736 of m.bergers@lexence.com.