Webinar Wet Werk en Zekerheid

9 april 
18.30 - 19.30 uur
 
De Academie voor de Rechtspraktijk organiseert het webinar 'First Ladies Arbeidsrecht I'. Tijdens dit webinar belichten de sprekers een drietal aspecten van de Wet Werk en Zekerheid aan de hand van stellingen. De gespreksleider is dhr. Wouter Kurpershoek (NOS correspondent).

Onze relaties nemen gratis deel door gebruik te maken van de code: FL2303.

 

De drie stellingen:
  • De verplichte ontslagroute is een rigide en onnodige maatregel die niet bijdraagt aan de doelstelling van de WWZ. 
  • De transitievergoeding zal leiden tot meer UWV- en ontbindingsprocedures. Voor werknemers zal de keuze tussen een karige vergoeding of vechten voor baanbehoud veelal ten gunste van het laatste uitvallen. 
  • De eis van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zou ook bij concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd moeten gelden.
  

Annejet Balm (Lexence) is één van de spekers.