Opdracht en Service Level Agreement: Do's & don'ts voor opdrachtgever en opdrachtnemer

De overeenkomst van opdracht en de Service Level Agreement (SLA) zijn overeenkomsten die eenvoudig van opzet zouden moeten zijn. Het doel van beide overeenkomsten is het bieden van een heldere beschrijving van de door de opdrachtnemer te leveren prestaties. In de praktijk vormen deze overeenkomsten echter een bron van complicaties. Pieter van Dijk, partner ondernemingsrecht bij Lexence en dagelijks betrokken bij het onderhandelen en opstellen van commercial contracts, belicht tijdens het seminar op 15 december beide overeenkomsten vanuit de perspectieven van opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

De benoeming, meetbaarheid en hardheid van prestaties in een overeenkomst van opdracht of SLA leiden dikwijls tot interpretatieverschillen. De mogelijkheden om nakoming af te dwingen zijn beperkt. Positieve en negatieve incentives spelen om die reden bij opdrachten en SLA een aanmerkelijk grotere rol dan bij andere overeenkomsten.

 

Omdat de wet in dit opzicht veel regelend recht bevat, kan een juist gebruik van contractsvrijheid en creativiteit de opdrachtgever of de opdrachtnemer in een contractueel (en zo nodig processueel) gunstige positie brengen. Tijdens het gratis seminar op 15 december wordt dieper ingegaan op wat mis kan gaan en geeft Pieter praktische tips & tricks vanuit beide perspectieven.

 

Datum: donderdag 15 december

Locatie: Amstedam

Aanvang: 14.00 uur

 

AANMELDEN
Schijf u vandaag nog kosteloos in via dit vandaag nog kosteloos in via het aanmeldformulier ​of neem contact op met Monique Bergers via m.bergers@lexence.com of telefoonnummer +31 (0) 20 5736 736.