In-house trainingen op maat

Wilt u met meerdere collega’s aan een cursus deelnemen of heeft u behoefte aan een cursus afgestemd op uw organisatie? Dan is een ‘in-house’ cursus iets voor u. Lexence verzorgt (kosteloos) verschillende cursussen binnen vastgoed- en ondernemingsrecht. De cursussen worden gegeven door een jurist die gespecialiseerd is in het betreffende vakgebied en in overleg met u ingepland.

 

Lexence biedt op dit moment cursussen aan over diverse onderwerpen binnen de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, huurrecht, omgevingsrecht, ondernemingsrecht en vastgoed.
 
 • Inleiding arbeidsrecht
 • Advies- en instemmingsrecht van de Ondernemingsraad
 • Cao-recht en arbeidsvoorwaardenvorming
 • Disfunctioneren en wangedrag
 • Fraude en integriteitsschendingen op de werkvloer: van forensisch onderzoek tot ontslag
 • Non-concurrentiebeding en onrechtmatige concurrentie
 • Ontslag op staande voet
 • Overgang van onderneming
 • Procederen in het arbeidsrecht
 • Reorganiseren
 • Werken met de wet werk en zekerheid
 • Ziekte en re-integratie
 • Actualiteiten
 

 

 • Green lease
 • Herontwikkeling en renovatie 
 • Huurprijsaanpassingen bedrijfsruimte (winkel- en kantoorruimte)
 • Huurprijzenrecht woonruimte
 • Huurrecht bedrijfsruimte (winkel- en kantoorruimte)
 • Huurrecht woonruimte
 • Indeplaatsstelling bij verhuur van winkelruimte
 • Omzethuur
 • ROZ-contracten
 • Verhuur krachtens de Leegstandwet 

 

 

 • Actualiteiten Omgevingsrecht
 • Bouwbesluit 2012
 • Crisis- en herstelwet
 • Duurzaamheid (her)bestemmen
 • Wabo (omgevingsvergunning) 
 • Wet ruimtelijke ordening 

  

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Juridische aspecten van en ontwikkelingen in overnames 
 • Juridische aspecten van (out)sourcing
 • Pitfalls in commerciële contracten
 • Wet bestuur en toezicht
 • Wet claw-back (bonussen)
 • Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex BV)
 
 • Aanbestedingsrecht; een algemene introductie
 • Aanbestedingsrecht; actualiteiten
 • Aanbestedingsrecht; verdieping, jurisprudentie
 • Algemene Voorwaarden bij Projectontwikkeling
 • Contracteren bij Project- en Gebiedsontwikkeling
 • Contracteren met gemeenten; anterieure en posterieure overeenkomsten
 • Corporaties aanbestedingsplichtig?
 • Corporaties en staatssteun
 • Gesplitste koop- aannemingsovereenkomst voor corporaties
 • Ins en outs van de CV-BV constructie
 • Ketenintegratie / ketensamenwerking
 • Turnkey koopovereenkomst
 • UAV-overeenkomsten vanuit het perspectief van de opdrachtgever
 
Wilt u meer informatie over een van deze cursussen of direct een cursus inplannen? Neem dan contact met ons op via marketing@lexence.com of  telefoonnummer +31 20 5736 736.