Bedrijfseconomisch ontslag: wat gaat er wel/niet veranderen?

Datum: 18 mei 2015, 10.00 - 16.15 uur
Locatie: Novotel Brainpark te Rotterdam
 
Met de WWZ wordt het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen primair beoordeeld door het UWV. Daarom wordt tijdens deze studiedag uitgebreid ingegaan op de criteria die het UWV hiervoor aanlegt. Tevens worden de verplichtingen op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag behandeld. Naast de UWV-procedure komen tal van andere aspecten aan bod. Achtereenvolgens komen ter sprake: de beëindigingsovereenkomst, het Sociaal Plan, het beoordelen van een loonoffer en andere alternatieven voor ontslag (zoals de wijziging van arbeidsvoorwaarden), het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de toetsing van de UWV-beslissing door de rechter, de ruimte die de rechter nog heeft onder de WWZ en de rol van vakbond en ondernemingsraad alsmede beëindigingsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.
 
De cursus wordt o.a. gegeven door:
Mw. mr. A. Balm
 - advocaat bij Lexence