Arbeidsrechtseminar Nieuwe wetgeving in de zorg

Tijdens het seminar behandelen Frank ter Huurne en Sander Theunisse twee actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen: de nieuwe Wet Huis voor Klokkenluiders en het tweede deel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Vervolgens bespreken ze de grenzen van zorgvuldig onderzoek en gaan in op de valkuilen van ontslag wegens fraude of normoverschrijdend gedrag.

 

De onderwerpen
De Wet Huis voor Klokkenluiders is op 1 juli 2016 in werking getreden en schrijft voor dat werkgevers met vijftig of meer werknemers vanaf die datum een klokkenluidersregeling moeten hebben. Deze regeling moet bovendien vooraf worden goedgekeurd door de ondernemingsraad.

Op 1 juli 2016 is ook het tweede deel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in werking getreden. Op basis hiervan moeten werkgevers in de zorg per 1 juli 2016 hebben geregeld dat werknemers op een veilige wijze binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden.
 
Het programma
Tijdens het seminar komen ook de volgende onderwerpen en vragen aan bod:
• Inleiding en wettelijk kader
• Wat is een misstand?
• Welke werknemers mogen melden onder de klokkenluidersregeling?
• Bescherming van de klokkenluider; nut en noodzaak
• Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
• Wat moet ik als zorgaanbieder regelen om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
• De grenzen van zorgvuldig onderzoek
• Ontslag wegens fraude of normoverschrijdend gedrag; waar liggen de valkuilen?

 

Datum: dinsdagmiddag 6 september
Locatie:
Amsterdam
 

AANMELDEN
Schrijf u vandaag nog kosteloos in via dit aanmeldformulier of neem contact op met Linda Lulu Lupgens via +31 (0) 20 5736 736.