Corporate governance en het arbeidsrecht

Hoe verhoudt goed geregeld bestuur, toezicht en verantwoordelijkheid binnen ondernemingen zich tot performance management en tot bonusregelingen? En wanneer kunnen we spreken van een gezonde organisatie. Dat en meer tijdens het komende Lexence arbeidsrechtseminar.
De toenemende roep om beter geregeld bestuur, toezicht en verantwoordelijkheid binnen ondernemingen heeft voorlopig o.a. geresulteerd in De Wet Huis voor Klokkenluiders. De actualiteit toont aan dat vragen als: 'Staat shareholder-value haaks op de belangen van bijvoorbeeld de werknemers of de omgeving?' en 'Hoe verhoudt performance management zich tot een bonusregeling?' belangrijke issues zijn. In een notedop: aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te kunnen spreken van een gezonde organisatie? Op 27 september spreekt Frank ter Huurne over de Nederlandse Corporate Governance Code in relatie tot het arbeidsrecht en komt Kilian Wawoe spreken over 'Organizational health'.
 
Frank ter Huurne (Lexence) informeert u tijdens het seminar over het juridisch kader. In zijn presentatie behandelt hij de Nederlandse Corporate Governance Code en de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders. Verder gaat hij in op onderwerpen als beloningen en ontslagvergoedingen van bestuurders en corporate governance en medezeggenschap.
 
Kilian Wawoe is als universitair docent Human Resources Management verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bovendien is hij expert op gebied van variabele beloningen: hoe werkt het en vooral hoe werkt het niet. Wawoe heeft onderzoek gedaan naar de werking van bonussen en constateerde dat bonussen vaak onjuiste prikkels geven. Tijdens het seminar zal Wawoe spreken over de bonuscultuur. Ook geeft hij antwoord op prangende vragen over geluk, motivatie, straf en beloning. Bijvoorbeeld: 'Waarom leiden bonussen tot slechtere prestaties?', 'Waarom word je niet gelukkig zolang je buurman meer geld heeft?' en 'Waarom zijn mensen die 60.000 euro per jaar verdienen gelukkiger?'

Datum: dinsdag 27 september
Locatie:
Amsterdam
Aanvang: 14:00 uur
   
AANMELDEN
Schrijf u vandaag nog kosteloos in via dit aanmeldformulier of neem contact op met Linda Lulu Lupgens via +31 (0) 20 5736 736.
 
OVER DE ARBEIDSRECHT SEMINARS
De arbeidsrecht seminars worden elk kwartaal georganiseerd voor HR professionals en legal counsels op een centraal gelegen locatie in Nederland. De opzet van het programma is steeds hetzelfde: eerst gaan de arbeidsrechtadvocaten van Lexence in op ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Vervolgens zal een gastspreker een presentatie of training verzorgen op het gebied van het arbeidsrecht of HRM (of een daaraan verwant onderwerp). Na afloop van het seminar nodigen wij u uit voor een informele borrel.