Arbeidsrechtseminar | Privacy in het arbeidsrecht

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy blijft een actueel thema en het is van groot belang op de AVG te anticiperen. Sander Theunissen (advocaat arbeidsrecht) geeft daarom op dinsdag 26 september a.s. een lezing over privacy in het arbeidsrecht. Naast de AVG behandelt Sander deze middag ook diverse privacyaspecten op de werkvloer, zoals privacy tijdens de sollicitatiefase, ziekte en ontslag.

Als gastspreker schuift Ancilla van de Leest aan. Zij zet zich fulltime in voor verschillende initiatieven rondom privacy. Ancilla is politica, privacy expert en werd in 2016 verkozen tot lijsttrekker van de Piratenpartij. Ze schrijft regelmatig opiniestukken met betrekking tot privacy en databescherming. Ancilla beschouwt commerciële belangen als een inbreuk op de grondrechten van de burger en gaat daarop dieper in tijdens het seminar.

Datum: dinsdag 26 september 2017
Locatie: Amsterdam
Aanvang: 14:00 uur


Over de arbeidsrechtseminars
De arbeidsrechtseminars worden elk kwartaal georganiseerd voor HR professionals en legal counsels op een centraal gelegen locatie in Nederland. De opzet van het programma is steeds hetzelfde: eerst gaan de arbeidsrechtadvocaten van Lexence in op ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Vervolgens zal een gastspreker een presentatie of training verzorgen op het gebied van het arbeidsrecht of HRM (of een daaraan verwant onderwerp). Na afloop van het seminar nodigen wij u uit voor een informele borrel.
  
Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen aan het seminar, stuur dan een e-mail naar marketing@lexence.com.