Arbeidsrechtseminar

De arbeidsrechtseminars worden elk kwartaal georganiseerd voor HR professionals en legal counsels op een centraal gelegen locatie in Nederland. De opzet van het programma is steeds hetzelfde: eerst gaan de arbeidsrechtadvocaten van Lexence in op ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Vervolgens zal een gastspreker een presentatie of training verzorgen op het gebied van het arbeidsrecht of HRM (of een daaraan verwant onderwerp). Na afloop van het seminar nodigen wij u uit voor een informele borrel.

Dinsdag 6 februari 2018
Esther van der Meulen en Kilian Wawoe verzorgen met een duopresentatie een interactieve middag bij ons op kantoor met als onderwerpen onder meer: de waarde van belonen, intrinsieke motivatie, het nut van functioneringsgesprekken en coaching. Uit onderzoek van Kilian blijkt dat beoordelingsgesprekken niet werken en coaching juist wel.

Esther van der Meulen (Lexence, advocaat arbeidsrecht) heeft jarenlange ervaring met dossiers waarin het functioneren van werknemers centraal staat. De opbouw van een dergelijk dossier is vaak gecompliceerd en kostbaar. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid is ontslag wegens disfunctioneren bovendien moeilijker geworden, waardoor er ook om die reden een groeiende behoefte is om disfunctioneren te voorkomen.

Kilian Wawoe is organisatiepsycholoog en startte zijn carrière bij ABN AMRO, waar hij verschillende Human Resource-functies in binnen- en buitenland uitoefende. Na 11 jaar verliet hij de bank en promoveerde hij met een proefschrift over beloningsvraagstukken. Hij is docent Human Resources Management aan de VU en adviseert regelmatig bedrijven over het beoordelen en belonen van werknemers. Kilian is tevens auteur van het onlangs verschenen boek ‘Het Nieuwe Belonen'.

Datum: dinsdag 6 februari 2018
Locatie: Amsterdam
Aanvang: 14:00 uur


Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen aan het seminar, stuur dan een e-mail naar marketing@lexence.com.