Arbeidsrecht seminar Afschaffing van de VAR en invoering Wet DBA

Per 1 mei jl is de VAR afgeschaft en is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) in werking getreden. De invoering van de Wet DBA krijgt veel aandacht in de media. Veel organisaties worstelen met nieuwe regels en er is duidelijk behoefte aan een uitgebreide toelichting op de wet. Hoe raakt het bestaande inhuurprocessen en hoe kunnen organisaties hier op effectieve wijze mee omgaan? De grote verandering is dat de opdrachtgever niet langer vooraf een vrijwaring kan verkrijgen ten aanzien van de betaling van belastingen en premies. In plaats van de VAR heeft de belastingsdienst modelovereenkomsten ter beschikking gesteld.
 
Lexence organiseert in samenwerking met Rob de Laat (directeur van Staffing MS) en Max Boodie (mede-oprichter van Play2Work, oprichter van Banenruil.nl en Great People) een seminar over dit onderwerp. Zowel het juridisch kader van de Wet DBA als de impact op de huidige inhuurprocessen en de mogelijke beheersmaatregelen om veilig te kunnen blijven inhuren komen aan bod. Want ook met de nieuwe wetgeving moet de inzet van ZZP-ers mogelijk én werkbaar blijven.
 
Datum: maandag 20 juni 2016
Tijden: 14.00-18.00 uur
Locatie: Lexence
 
AANMELDEN | Ja, ik kom gaag naar het arbeidsrecht seminar (genodigden hebben voorrang)
 
VRAGEN 
Heeft u vragen over dit seminar? Neemt u dan gerust contact op met Linda Lulu Lupgens via telefoonnummer +31 20 5736 736.